Uzman Klinik Psikolog Ezgi Karadeniz lise öğrenimini Bursa Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Psikoloji lisans eğitimi sürecinde özel bir anaokulunda stajını tamamlamıştır. Yine lisans eğitimi sırasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Yetişkin Psikiyatri ve Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisleri’nde stajyer psikolog olarak görev yapmış olup çocuk ergen ve yetişkin klinik görüşmelerinde bulunmuştur. Lisans eğitiminin ardından özel bir anaokulunda psikolog olarak görev yapmıştır. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesi’nde başarıyla tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetişkin psikiyatri servisinde stajyer psikolog olarak görev yapmış olup yetişkin klinik görüşmelerinde bulunmuştur. Ardından özel bir danışmanlık merkezinde psikolog olarak görev almıştır. Halen özel bir anaokulunda danışmanlık hizmeti yürütmekle birlikte Düet Psikoloji’de yetişkin psikolojisi alanında çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi Travma Afet ve Kriz biriminde aktif görev almaktadır. 

Eğitimler: 

Türk Psikologlar Derneği Çocuk Değerlendirme Paketi Eğitimi Kurs Sertifikası ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Duygudurum Ölçekleri) 

Bilişsel Davranışçı Terapi- Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Ders Dönemi. (Okan Cem Çırakoğlu) (2020)

Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanlık Eğitimi- Es Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi 

Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi- Başkent Psikoloji Atölyesi

Kriz ve Yas Terapisi Eğitimi- Spontan Akademi

Çocuk Terapisi Uygulayıcı Eğitimi- Başkent Psikoloji Atölyesi

Gönüllülük deneyimleri:

Psişizofreni Düzenleme Kurulu Üyesi (2015-halen)

Şizofreni Dernekleri Federasyonu Üyesi (2015-halen)

Türk Psikologlar Derneği-Travma ve Afet Birimi Üyesi, (2022-halen)