Yetişkin Danışmanlığı Nedir?

 

Yetişkin danışmanlığı bireylerin yaşam kalitesinin düşmesine neden olan günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar veya yaşadıkları psikolojik sıkıntılarla baş etmeye yönelik belirli bir profesyonel danışmanlık yöntemiyle danışanla beraber yürütülen bir süreçtir. Bu süreç değerlendirme adını verdiğimiz psikoloğun danışanını tanıma ve anlamaya odaklandığı danışanında psikoloğuna güvenini inşa ettiği bir evreyle başlar. Daha sonra sorunun temelinde müdahale aşamasına geçilir. Bu aşamada sorunun ne olduğuna göre ve kullanılan yaklaşıma göre süreç şekillenir. Bireyin kendisinden veya şartlardan kaynaklı bireyin gündelik hayatta karşılaşabileceği birçok konu olabilir. Bu hizmet merkezimizde Uzman klinik Psikolog Murat YÖN ve Uzman Klinik Psikolog Gülçin ÖZDEMİR YÖN tarafından verilmektedir. 

Uzm. Kl. Psk. Murat Yön

Uzm. Kl. Psk. Gülçin Özdemir Yön

 

 

Yetişkin Danışmanlığı Ne Kadar Sürer?

 

Yetişkin danışmanlığı için yapılan başvurulara bakıldığın her insanın biricik olduğu apaçık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu özellik seanslara birebir yansımaktadır. Aynı sorun için gelen danışanlar farklı sürelerle danışmanlık alabilirler. Bu süreyi etkileyen süreçler şunlardır. Psikoloğun uyguladığı yöntem, danışanın motivasyonu, danışan ve psikolog arasında kurulan  ilişki ve diğer faktörler dediğimiz danışanın hayatında müdahale edemeyeceğimiz bir çok konuyu barındırmaktadır. Hal böyle olunca kişiden kişiye ve başvuru nedenine göre çeşitlenen farklılıklar meydana gelmektedir. Ancak başvuru yaparken aklımızda olması gereken en önemli unsur değişimin süreç gerektirdiğidir. 

 

Yetişkin Danışmanlığında Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

 

Psikolojik danışmanlık uzun yıllardır psikolojik sorunlara destek vermek için kullanılmaktadır. Yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir bilimsel birikimle birlikte bu alanda çalışan uzmanların insana ne şekilde baktıkları danışmanlık sürecinde insana ne şekilde yaklaştığını belirlemiştir. Günümüzde beş yüzden fazla psikolojik danışmanlık yöntemi olduğu düşünülmektedir. Psikologlarımız EMDR Terapi, Çözüm Odaklı Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Diyalektik Davranışçı Psikoterapi  ve Şema Terapi yaklaşımları kullanmaktadır. 

 

Yetişkin Danışmanlığında Çalışma Alanları

 • Anksiyete

 • Panik Atak


 • Takıntılar

 • Sağlık Kaygısı

 • Sosyal Çekingenlik

 • Kapalı Alan Korkusu

 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

 • Psikolojik Ağrılar

 • Duygusal Yeme

 • Düşük Duygudurum


 • Davranış Sorunları

 • Motivasyon Eksikliği

 • Yas (Matem)

 • Öfke Kontrol Sorunu

 • İlişki veya özel hayat problemleri

 • Stres