bursa psikolog

Online Psikolog 

Online psikolojik danışmanlık bilgi iletişim araçları kullanılarak klinik psikologlar ve psikiyatri uzmanlarınca uygulanır. Pandemiyle birlikte hayatımızın her alanında online çalışmalar aktif şekilde kullanılıyor. Sanılanın aksine online terapi pandemi öncesinde de sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Hangi Durumlarda Kullanılabilir?

Çeşitli nedenlerle anadilini konuştuğu coğrafyadan göçmek zorunda kalanlar için sıklıkla bir yöntem olarak pandemi öncesi kullanılmaktaydı. Ek olarak bulunduğu bölgede psikolojik destek alacağı bir uzman bulamayanların tercih ettiği bir yöntemdi. Artık pandemi etkisiyle sağlık ve bulaş riskini aza indirmek en önemli gerekçe halini almıştır. Örneğin.

Online Görüşme İçin Gerekli Olan Altın Standartlar Nelerdir?

Amerikan Psikoloji Birliğine göre online psikolojik desteğin bazı standartları belirlenmiştir. Bunlar ; Danışan klinik ve bilişsel anlamda online için hazır bulunuşluğa sahip olmalıdır. Gerekli kamera, ses ve internet kaynaklarına sahip olmalıdır. Teknolojiyi etkin şekilde kullanabilmelidir. Bağlanacağı yerde gerekli sessiz ve sakin ortama sahip olmalıdır. Örneğin.

Online danışmanlık hizmeti almak için Uzman Klinik psikolog Murat YÖN veya Uzman Klinik Psikolog Gülçin Özdemir YÖN ile iletişime geçebilir www.duetpsikoloji.com üzerinde bulunan telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz. Örneğin.

Online Danışmanlık İle Yüz Yüze Danışmanlık Farkı

 

Uygulamalarımızda edilen tecrübelerimiz seansların bazı mücbir sebepler (tayin, göç, pandemi) gibi sebeplerle çevrimiçi başlaması veya daha sonra çevrimiçi uygulamaya geçilmesi şeklindedir. Bu uygulamalardan aldığımız geri bildirimler online ve yüz yüze arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya koyuyor. Ancak tecrübelerimize rağmen bazı danışanların bulunduğu koşullar online seanslar için elverişli olmuyor ve bu durumda tercih danışanların kendisine bırakılıyor.

Uzmanlarımız ve Online Danışmanlık

Uzmanlarımız online seanslar öncesinde danışanları ile öncelikli olarak kısa bir telefon görüşmesi yaparak seanslar ile ilgili bilgilendirme yapmaktadır. Seanslar güvenlik açısından skype/teams üzerinden görüntülü görüşme şeklinde yapılmaktadır. Mesajlaşma uygulaması asla kullanılmamaktadır. Seanslarda danışanların yalnız ve gizlilik kurallarına uygun şekilde hazır olması istenmektedir. İstisnai durumlarda ise skype dışında “Facetime” ve “Whatsapp” gibi uçtan uça şifreleme olan uygulamalar kullanılmaktadır.  Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Okuyucuya Not: Psikoloji ve psikiyatri bilimi psikoterapi ve psikolojik danışmanlık uygulamalarının “mesajlaşma” şeklinde yapılamayacağını açıkça ortaya koymaktadır. Bu uygulamaları teklif edenlerden kendinizi koruyunuz. Örneğin. Örneğin.

 

Uzmanlarımıza Gelen Yorumlar

Uzm. Kl. Psk. Murat Yön

Uzm. Kl. Psk. Gülçin Özdemir Yön

Uzman Klinik Psikolog Murat YÖN’ün Aldığı Eğitimler

Aldığı Terapi ve Test Eğitimleri

Bilişsel Davranışçı Terapi (Anadolu Psikoterapi Derneği)
EMDR Terapi (EMDR Derneği)
Cinsel Terapi (CİTEB)
Evlilik ve Çift Terapisi (CİTEB)
Boşanma Adaptasyonu Terapisi (CİTEB)
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Türk Psikologlar Derneği)
PERYÖN İnsan Kaynakları Eğitimi (Uludağ Üniversitesi)

Uzman Klinik Psikolog Gülçin ÖZDEMİR YÖN’ün Aldığı Eğitimler

Bilişsel Davranışçı Terapi (Anadolu Psikoterapi Derneği)
EMDR Terapi (EMDR Derneği)
Diyalektik Davranışçı Terapi (Uludağ Üniversitesi)
Deneyimsel Oyun Terapisi (Nilüfer DEVECİGİL)
Kum Tepsisi Temelli Oyun Terapisinde EMDR Kullanımı ( Marshall Lyles )
MOXO Dikkat Testi
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-4 Zeka Testi) (Türk Psikologlar Derneği)
Çocuk Değerlendirme Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği)
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Türk Psikologlar Derneği)
Özgül Öğrenme Güçlüğü Klinik Değerlendirme (Türk Psikologlar Derneği)
Çocuklar için Psikolojik Sağlamlık Programı (Dr. Öğretim Üyesi Atanur AKAR)
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) (Prof. Dr. H. İbrahim DİKEN)
Erken Çocuklukta Orff Temelli Beceri Öğretimi (Doç. Dr. Bilgehan EREN)
PERYÖN İnsan Kaynakları Eğitimi (Uludağ Üniversitesi)