Bursa Vajinismus Danışmanlığı

Kategori: Düet Psikoloji Makaleleri | 0
Bursa Vajinismus Danışmanlığı ile ilgili bilgilerden önce vajinismus tanımı yapılmalıdır.  Vajinismus; cinsel birleşmenin hemen öncesinde alt pelvik taban kaslarında kişinin iradesinden bağımsız, refleksif biçimde, bilinçdışından kaynaklanan bir takım olumsuz duygu ve düşüncelerden ötürü cinsel birleşmenin imkânsız hale gelmesi durumu olarak tanımlayabiliriz.  Ülkemizde kadınlarda sıklıkla karşılaştığımız bir cinsel işlev bozukluğu olarak karşımıza çıkar.

 

Vajinismus Cinsel İlişki Sırasında Nasıl Ortaya Çıkar

Vajinismus yaşayan kadınlarda cinsel birleşme öncesi ve sırasında vajinanın dış üçte bir kaslarında cinsel birleşmeyi engelleyecek bir biçimde, yineleyici ya da sürekli olarak istem dışı kasılma olmasıdır. Vajinadaki bu kasılma çoğu kadında cinsel birleşmeye ya da parmak, tampon gibi bir şeyin girmesine izin vermeyecek kadar kuvvetli iken çok az durunda zorlama ile giriş olur. Bu nedenle vajinismus yaşayan kadınlarda cinsel birleşme fikri ya da küçük bir girişim bile kasılmaya neden olur. Bu sorunu yaşayan bazı kadınlarda ise vajinanın kasılması yanında bacaklarda ve bedenin diğer bölgelerinde de kasılma olur. Eş, cinsel birleşme girişiminde bulunduğunda itme, korku ve panik duyguları ortaya çıkar.
Vajinismus yaşayan kadınlarda Vajinismus sorunu cinsel yaşamın başından beri vardır ancak kadınlar cinsel birleşme denemesinde bulunmadıklarından durumun farkında değildirler. İlk cinsel birleşme deneyimi gerçekleştikten sonra çiftler sorunu farketmeye başlar. Bu sorunu yaşayan kadınların çoğunda ilk cinsel birleşme denemesinde korku ve kasılma ortaya çıkar. Sonuç olarak bu durum süreğenleştikçe birkaç ay içinde cinsel birleşme denemeleri giderek seyrelir ve çift cinsel birleşme denemesinde bulunmaksızın cinselliği yaşama alışkanlığı geliştirirler veya denemekten vazgeçerler.
Vajinismus sorununda destek arayışı genellikle bir yıl içinde kendini göstermeye başlar. Bazı kişilerde bu sürenin çok daha uzun olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni cinsel yaşamlarını Vajinismus ile kabullenmiş kadınların çocuk yapma baskısına maruz kalmaları olduğunu düşünmekteyiz. vajinismus danışmanlığı.
Vajinismus olduğumuzdan şüphe ediyorsak öncelikli olarak bir jinekolog tarafından muayene edilmek gerekir. Yapılan muayenede anatomik veya organik olarak cinsel birleşmeye engel teşkil eden bir durum yok ise yaşanan Vajinismus sorunu psikolojik/psikojenik özellikli olduğu belirlemiş olur. Bu aşamadan sonra sırada cinsel terapi danışmanlığı vardır..

 

Vajinismusun Görülme Sıklığı

Ülkemizde ki çalışmalar cinsel tedavi birimlerine başvuranların %50’sinin Vajinismus nedeniyle başvuru yaptığını görülmektedir. bursa vajinismus danışmanlığı

 

Vajinismus Görülme Nedenleri

Yapılan çalışmalar Vajinismus sorunu olan kadınların belirli ortak özellikler gösterdiğini ortaya koymuştur. (Cetad, 2006)
 • Baskıcı, otoriter baba,
 • Baba-kız ilişkisinde güçlükler,
 • Zayıf, güçsüz anne,
 • Cinselliği değersizleştiren/aşağılayan aile,
 • Cinsel organlardan iğrenme veya hoşlanmama,
 • Olumsuz dinsel şartlanma,
 • Cinsel şiddet,
 • Eşcinsel özdeşleşme,
 • Yanlış bilgiler ve inanışlar,
 • Kızlık zarını yitirme korkusu,
 • Cinsel tabular, mitler, inanışlar,
 • Pasif, bağımlı eş,
 • Gebelik korkusu,
Vajinismusu olan kadınların bilişsel süreçleri ve bazı inançları aşağıdaki şekilde olumsuz ve yanlış inançlara sahip olduğu düşünülür. (Cetad, 2006)
 • Erkeklerin (genellikle de babanın) güvenilmez ve tehditkar olduğunun erken yaşta fark etmek,
 • Kadınların (annenin) zayıf ve çaresiz, erkeklerin baskın olduğunun erken yaşlarda öğrenilmesi,
 • Cinsel ilişkinin kötü ve acı veren bir şey olduğunun, fakat erkeklerin bunu istediğinin ve kadının da buna katlanması gerektiğinin erken yaşta öğrenilmesi,
 • Vücudun içine giren şeylerin acı vermesi ve şiddet olarak algılanması,
 • Korku ve öfke bastırılması; bunların ifade edilmesinin hoş karşılanmadığının erken yaşta öğrenilmesi.
 • Duygusal ve fiziksel olarak açık olmanın tehdit edici ve güvenilmez olduğunun öğrenilmesi,
 • İlk denemelerde acı yaşanması.

 

Vajinismus Danışmanlığı

Vajinismusta klinik psikologlar ve psikiyatri uzmanları olarak cinsel terapiler uygularız. Ve terapilere yanıt ve başarı oranının çok yüksek olduğunu görürüz. Danışmanlık sürecinde süreklilik sağlayan ve ödevlerini yerine getirenlerin hemen hemen %95 oranında iyileştiğini görmekteyiz. bursa vajinismus danışmanlığı
Danışmanlıkta esas ev ödevleri yoluyla vajinadaki kasılmayı aşamalı olarak egzersizler yoluyla ortadan kaldırmaktır. Bu süreçte cinselliğe yönelik inançlarımız ve vajinismusa neden olan sorunlar ortadan kaldırılmaya çalışırız.

Kaynaklar

CETAD Bilgilendirme Dosyası, Cinsel yaşam sorunları.

CİTEB Cinsel Terapi Eğitimi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir