EMDR Nedir?

Bursa EMDR.
EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklara destek sağlamıştır.
Merkezimizde EMDR terapi hizmetini Uzman Psikolog Murat YÖN ve Uzman Psikolog Gülçin ÖZDEMİR YÖN vermektedir.

Örneğin.

Uzm. Kl. Psk. Murat Yön

Uzm. Kl. Psk. Gülçin Özdemir Yön

 

Bursa EMDR nasıl işliyor?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Bu öğrenme yoluyla edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi yönlendirmek üzere depolanır. Örneğin.
Bursa EMDR.
Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul ederiz. Bursa EMDR. Örneğin.
Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olamıyor. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurumıyor ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkaramıyor. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmiyor. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanıyor. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetikliyor, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkileniyor. Bursa EMDR. Örneğin.

 

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir. Örneğin.
Yapılan çalışmalar EMDR sonrası beyin aktivitesinde azalma göstermiştir. 

 

Bursa EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR terapi literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. Ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi etkiler. Bursa EMDR. Örneğin.

 

Bursa EMDR’nin Etkinliği Kanıtlandı mı?

2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre 30’un üzerinde randomize kontrollü çalışma sonucu EMDR’nin danışanların çoğunluğunun travma sonrası stres semptomlarını etkili bir biçimde azalttığı veya yok ettiği, genellikle psikolojik sorunları ile bağlantılı olan semptomlarda da (endişe gibi) azalma sağladığı görülmüştür (de Jongh et al., 2019.) EMDR birçok uluslararası sağlık ve devlet kurumu tarafından da etkili bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Örneğin.
Kaynak: EMDR DERNEĞİ